Imetysohjaus


Imetysohjauksessa...

Yhdessä äidin kanssa haetaan ratkaisukeinoja imetyshaasteisiin. Monesti vauvan imetyshaasteet tulevat kehon kireyksien vuoksi. Vauvalla voi olla niska-hartia-selkäseudulla kireyksiä, jumeja ettei pieni saa ihanteellista kivutonta imetys asentoa itselleen. Nenä vasten nänniä ja napa vasten napaa. Tai pään, kasvojen sekä suun alueella on kireyksiä jotka vaikeuttavat suun ja kielen toimintaa. Näin imemisestä tulee haasteellista. 

Ennen pienen syntymää voidaan syventyä imetykseen iloineen ja haasteineen.  Imetys lähtee useimmiten mukavasti käyntiin kun luonto ohjaa pientä kohti ruuan lähdettä. Joskus imetys polulla tulee vastaa haasteita. Haasteellisia tilanteita ennakoiden mietitään miten niitä hoidetaan, ratkotaan.  Älä jää miettimään yksin. Tule vaan keskustelemaan. Yhdessä jaettu on kaksikertaa keveämpää .